Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Pracownia Psychologiczna BMI BARBARA MARIA IDZIOREK, z siedzibą w Puszczykowie (62-040) przy ul. Świerkowej 8, NIP 7792112556, REGON 301831811 - zwana dalej Pracownia Psychologiczna BMI. Dane te mogą być przetwarzane przez podmioty mające siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Szczegółowe informacje o przysługujących Panu/Pani prawach, o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o podmiocie przetwarzającym, zostały zamieszczone pod adresem

polityka-prywatności