BMI Pracownia Psychologiczna

USŁUGI

Life Coaching

Life-coaching, jest taką formą pracy z Klientem, która polega na pomocy w:

uczeniu się, 

rozwoju, 

aktywnym działaniu

osiąganiu wyznaczonych przez niego celów.

Dzięki coachingowi, Klient sam odnajduje własne rozwiązania, zmienia nastawienie i zachowanie, w efekcie wzmacniając poczucie sprawstwa i kontroli nad własnym życiem.

 

Celem coachingu jest zniwelowanie dysharmonii pomiędzy potencjałem Klienta, a stanem w którym obecnie się znajduje i który powoduje u niego, przewlekły stan niezadowolenia, zmęczenia i rozczarowania własnym życiem.

 

Life coaching to praca nad własnymi zasobami, potencjałem, akceptacją własnych ograniczeń, która w efekcie doprowadzi do wzrostu i wysokiego poczucia jakości życia.

 

Czas trwania: 60 min.

Umów sie na wizytę