BMI Pracownia Psychologiczna

USŁUGI

Wsparcie psychoterapeutyczne

Wsparcie psychoteraputyczne pozwala Pacjentowi przy wsparciu Psychoterapeuty:

poznać 

wyznaczyć 

pracować nad obszarami,

które będą stanowiły bazę w dalszej ścieżce 

ROZWOJU OSOBISTEGO

Wsparcie psychoterapeutyczne, to proces polegający na dogłębnym omawianiu trudnej sytuacji Pacjenta, wraz z podejmowaniem odpowiednich działań zarówno przez niego (Pacjenta) jak i terapeutę. 

 

Jest to jedna z bardziej efektywnych form wsparcia, ponieważ pozwala Pacjentowi przepracować odczuwane trudności i wraz z terapeutą odnaleźć adaptacyjne sposoby radzenia sobie i zaopiekowania się swoją wymagającą sytuacją.

 

Wsparcie psychoterapetyczne jest także pierwszym krokiem w pracy nad sobą, swoją emocjonalnością i regulacją emocjonalną w różnych sytuacjach. To czas pracy nad własnym poczuciem wartości, samooceną oraz zrozumieniem źródeł dotychczasowych emocji, reakcji i ich mechanizmów. 

Czas trwania: 60 min.

Umów sie na wizytę